Terapie a osobní rozvoj

poskytuji v rámci Gestalt psychoterapie Praha pro:

Dospělé | Dospívající | DětiObjednání Terapie Praha

Volné termíny

Zde jsou vypsány mé nejbližsí volné termíny k objednání terapie v Praze a k online terapii.

Objednávejte si prosím termín terapie na těchto stránkách. Děkuji.

úterý

16.7.

Volné termíny:

2

Objednat

pondělí

22.7.

Volné termíny:

1

Objednat

úterý

23.7.

Volné termíny:

3

Objednat

středa

24.7.

Volné termíny:

3

Objednat

čtvrtek

25.7.

Volné termíny:

5

Objednat

pondělí

29.7.

Volné termíny:

4

Objednat

Zobrazit všechny volné termíny

„Změna přijde, když se zastavíš“

(Frans Meulmeester)

Psychoterapie je ozdravným procesem, který léčí a zmírňuje psychické potíže. Je to cesta k lepšímu porozumění sobě samým – našim potřebám, vztahu k sobě i ostatním, k naší vitalitě a energii.

Jako gestalt terapeut se ve své práci s klienty věnuji především prohlubování uvědomění si toho, co klienti aktuálně prožívají, protože právě uvědomění je často prvním krokem ke změně. Provázím a podporuji své klienty v nacházení vlastních zdrojů, které máme každý z nás. Jako důležitý zdroj a ukazatel informací o nás samotných považuji tělo, kterému též během sezení s klienty věnuji pozornost.

Nabízím respektující a nehodnotící prostředí, kde se společně můžeme věnovat tomu, co je pro Vás důležité a podstatné.

Mými klienty jsou dospělí, dospívající i děti.

Těším se na setkání.

Gestalt Terapie

psychoterapeutický směr

Gestalt terapie je terapeutický směr v psychoterapii, který klade zásadní důraz na neustále propracovávané uvědomování vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci teď a tady.Umožňuje nahlédnout doposud neuvědomované navyklé vzorce, více se řídit vlastní svobodnou volbou a přijímat za svá rozhodnutí zodpovědnost. Směřuje k sebepřijetí, sebevyjádření, seberealizaci a osobnímu růstu.

Gestalt terapeut jedná na základě předpokladu, že člověk má od narození zdroje a schopnosti potřebné k navazování vzájemně prospěšného kontaktu s druhými lidmi a okolním prostředím a k prožití uspokojivého a tvořivého života. Osobní potenciál a proces seberozvoje může být v dětství i během dalšího života různými způsoby narušen a člověk uvízne ve fixovaných vztahových vzorcích. Cílem psychoterapie je zkoumat a odkrývat způsoby, jak tyto vzorce ovlivňují život klienta v současnosti, a nalézat nové, tvořivější způsoby kontaktu s okolím.


psychoterapie Praha 3,terapeutická místnost
Terapeutická místnost
psychoterapie Praha 3,terapeutická místnost a SandPlay
Terapie pomocí Sandplay
Lenka Martinková - psychoterapeut
Těším se na setkání.

O mně

Vzdělání

5letý psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě, IVGT Praha

Sociální práce, Masarykova univerzita v Brně

Sociální pedagogika, Karlova univerzita v Praze


Kurzy a workshopy.

 • Využití projektivních karet v kontaktu s dětmi (INDEPT, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)
 • Využití metody Sandplay
 • Práce s traumatem
 • Psychologické dovednosti ve vztahu s domácím násilím
 • Výcvik v metodě VTI, videotrénink interakcí (SPIN, s.r.o.)
 • Každoroční účast na psychoterapeutických konferencích
 • Využití dětské kresby při psychodiagnostice (Mgr. Zdeněk Altman)
 • Využití kresby stromu v psychodiagnostice (Mgr. Zdeněk Altman)

Jsem členkou:

✔️ České asociace pro psychoterapii (ČAP) a Asociace terapeutů

Jak pracuji

Nabízím individuální terapii:

1. terapii osobně

2. terapii online


Nejčastěji nabízím pomoc v následujících oblastech:

 • problémy ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních)
 • deprese, úzkostné stavy, strachy, pocity viny
 • náročné životní události (smrt blízkého člověka, ztráta zaměstnání, rozvod, nemoc v rodině..)
 • sebevědomí, sebejistota
 • seberozvoj, porozumění vlastnímu prožívání
 • nedůvěra, nejistota
 • pocit osamělosti

Článek na úzkostné stavy

Pracuji pod odbornou supervizí PhDr. Jiřího Drahoty a Mgr. Ester Neumanové.

Pracuji v souladu s Etickým kodexem.

zápisník

Informace pro klienty

Popis spolupráce během terapie

Terapie pro děti a dospívající

Terapii s dětmi a dospívajícími předchází vstupní konzultace s rodičem. Cílem setkání je seznámení se s rodičem, získat informace o situaci, která dítě do terapie přivádí, jak ji samotní rodiče chápou a jak na ni reagují, dále také anamnestická data o fungování rodinného systému...

Individuální terapie

V rámci individuální terapie se setkávám s klientem v dialogu Já-Ty. V tomto dialogu podněcuji klienta k novým způsobům uvažování o problémech a k novým formám komunikace. Zachovávám respekt k individualitě klienta, jeho osobnosti, zkušenostem a schopnostem...

Terapie osobně Praha
Terapie online
Individuální terapie Praha
Dospělí, dospívající, děti

Ceník

Individuální terapie

(dospělí, dospívající, děti)

50 minut…………………1100 kč

80 minut…………………1500 kč


od 14:00 h do 15:00 h ....... 1000 kč

Podmínky

 • Terapie: Terapii neposkytuji jako zdravotní službu, služby jsou hrazené přímo klienty. Tím vám zaručuji potřebné soukromí, protože neposkytuji žádné informace z konzultace třetím stranám. Na sezení prosím choďte včas, nejlépe pár minut před započetím. Dřívější příchod může znamenat, že budete déle čekat než ukončím práci s klientem před Vámi.
 • Platba: Platby probíhají v hotovosti, převodem na účet 2904248016/3030 nebo pomocí QR kódu bezprostředně po konzultaci.
 • Storno podmínky: Odvolání konzultace je možné učinit nejpozději 24h před začátkem konzultace. Pokud se tak nestane, má terapeut nárok na úhradu konzultace v plné výši sjednané ceny.
 • Ukončení spolupráce: Ukončování spolupráce je důležitá součást terapeutického procesu. O tom, kdy a jakým způsobem ukončíme naší spolupráci budeme v průběhu procesu mluvit. V případě ukončení procesu z vaší strany, bych Vás ráda požádala o jedno poslední setkání, kde bychom mohli naší spolupráci zhodnotit a uzavřít.

Adresa

Flora Praha 3

Terapie Praha 3

Psychoterapie Praha se nachází poblíž stanice Metra A - Flóra

Napište mi zprávu